Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Nasz program

Polska samorządna

#polskasamorządna

Program skoncentrowany

na obywatelach i ich sprawach

Sejmiki wojewódzkie liczba mandatów
0
Liczba członków
0
Liczba posłów
0
Senatorów
0
 • PLATFORMA DLA DZIECI I RODZICÓW

  To nieprawda, że obecny rząd przeprowadził reformę oświaty. Zamiana budynków i nazw klas z 1. gimnazjum na 7. szkoły podstawowej to nie jest reforma, wręcz odwrotnie. To, co rząd nazywa reformą,  zamiast rozwijać polską edukację, cofa ją do modelu znanego z PRLu.

 • PLATFORMA DLA SENIORÓW

  Oczywiscie, że należy powrócić do projektu podniesienia wieku emerytalnego, ale system ten będzie miał charakter dobrowolności. Reforma emerytalna była jedną z najważniejszych reform rządu PO-PSL, która była świadectwem odpowiedzialności i prawdziwej troski ówczesnych władz o przyszłość Polski I Polaków. Koszty demagogicznej retoryki i populistycznych działań PiSu w tej sprawie, spadną na barki naszych dzieci i wnuków i to jest prawdziwa krzywda, jaka została wyrządzona naszej Ojczyźnie.

 • PLATFORMA DLA MŁODYCH

  Szkoły wyższe spełniają dwie równie ważne role: są ośrodkami naukowo-badawczymi, oraz dostarczają wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy. Natomiast nie wszystkie uczelnie i kierunki są stworzone do spełniania obu tych funkcji naraz. Dlatego należy stworzyć klasyfikację uczelni z podziałem na dydaktyczno-praktyczne,  dydaktyczno-badawcze, oraz badawcze. Wówczas dla każdego z tych typów będzie można opracować odrębne zasady prawno-finansowe i algorytmy budżetowania.

 • PLATFORMA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  Z niepokojem obserwujemy, jak państwo PiS usiłuje ponownie upaństwowić polską gospodarkę. Etatyzm, coraz większa ingerencja państwa w rynek – to zjawiska, które pamiętamy z czasów PRLu i wszyscy wiemy, dokąd dorowadziły one nasz kraj.  Motorem wzrostu gospodarczego musi stać się ponownie przedsiębiorczość – oparta na przejrzystych zasadach, uczciwa, ale wolna i kreatywna.

 • PLATFORMA DLA ŚRODOWISKA

  Jednym z największych trucicieli środowiska są pojazdy mechaniczne, przede wszystkim kołowe. Inwestujmy zatem I rozwijajmy inne, bardziej ekologiczne formy transportu, np transport wodny, najtańszy i najbardziej przyjazny środowisku. Po wielkich inwestycjach drogowych pora na rozbudowę sieci kolejowej.

 • PLATFORMA DLA REGIONÓW

  To, jak wygląda dziś Polska, to, jak bardzo się zmieniła, wypiękniała, zawdzięczamy przede wszystkim samorządom. To samorząd jest największym w Polsce publicznym inwestorem. Rozejrzyj się dookoła: zobaczysz nowe szkoły, boiska, przejścia dla pieszych, przedszkola, pływalnie, place zabaw. To wszystko stworzył samorząd. Dlatego kluczem do lepszej przyszłości i lepszego życia jest wzmacnianie samorządności, a nie jej niszczenie!

 • PLATFORMA DLA ZDROWIA

  Jednym z najważniejszych zadań państwa jest zapewnienie Obywatelom poczucia bezpieczeństwa. Ale Obywatele takiego kraju, jak Polska, znacznie bardziej niż wojny, czy trzęsienia ziemi, obawiają się, że zachorują na ciężką chorobę, albo staną się ofiarami wypadków. Statystyki potwierdzają te obawy. Oznacza to, że państwo, chcąc podnieść komfort życia Obywateli i zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, musi przede wszystkim inwestować w ochronę zdrowia. A jednocześnie na ochronę zdrowia zawsze jest za mało pieniędzy.

 • PLATFORMA DLA ROLNIKÓW

  Rozwój obszarów wiejskich jest równie ważny jak rozwój miast. Priorytetem w małych miejscowościach powinna być poprawa jakości życia mieszkańców i wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości, pozwalające zbudować trwałą podstawę gospodarczą. Polskie rolnictwo może być powodem do dumy. Aby tak było, musimy je ciągle rozwijać, inwestować i unowocześniać.

 • PLATFORMA DLA EUROPY I ŚWIATA

  Polska bezsprzecznie korzysta z bycia członkiem Unii Europejskiej. Rząd PO-PSL pozyskał z Unii Europejskiej rekordowe środki na rozwój Polski, a przedstawiciele Platformy Obywatelskiej pełnili kluczowe funkcje w administracji europejskiej. Nasza propozycja dla Europy to współtworzenie europejskiej polityki przy maksymalnym zabezpieczeniu interesów Polski.

 • FINANSOWANIE SAMORZĄDÓW

  Rozwój przedsiębiorczości ma zasadniczy i bezpośredni wpływ na jakość i poziom życia mieszkańców. Im więcej powstaje firm, tym większe dochody lokalnych społeczności, a tym samym – więcej pieniędzy na inwestycje, edukację, kulturę i politykę społeczną. Wzmocnienie finansowe samorządów to więcej pieniędzy bliżej obywateli na ich najważniejsze potrzeby.