Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

PLATFORMA DLA DZIECI I RODZICÓW

Dobra edukacja i kultura to podstawa rozwoju w każdym wymiarze.

  • Pomoc socjalna

    Pomoc socjalna

    • Zlikwidować - nie, ale zreformować – tak. Program 500+ miał być receptą na problem demograficzny. Miał ułatwić młodym ludziom decyzję o urodzeniu kolejnego dziecka, a także pomóc najuboższym rodzinom, szczególnie wielodzietnym. O ile należy docenić jego znaczenie w niwelowaniu ubóstwa, o tyle jako oręż w walce z problemem demograficznym się nie sprawdził. Spowodował natomiast ogromny odpływ młodych kobiet z rynku pracy. Dlatego należy utrzymać ten program jako jedną z form pomocy socjalnej, natomiast problem starzenia się społeczeństwa i wsparcia postaw prokreacyjnych wymaga znacznie bardziej przemyślanych i kompleksowych rozwiązań.

    • Żeby ułatwić młodym ludziom decyzję o kolejnym dziecku, trzeba przede wszystkim zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, czyli upewnić, że państwo będzie im pomagać rozwiązywać problemy, wynikające z powiększenia rodziny.

    • Zwiększymy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców, a także dostęp do żłobków i przedszkoli, poprawmy opiekę medyczną dla dzieci, zwiększmy wsparcie dla osób samotnie wychowujących dzieci, odbudujemy nasz program MdM (mieszkanie dla młodych), a wreszcie powróćmy do finansowania zabiegów in vitro. To wszystko nie jest może tak efektowne na pierwszy rzut oka, jak program 500+, ale, tak naprawdę, o wiele ważniejsze i skuteczniejsze.