Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

PLATFORMA DLA MŁODYCH

 • Szkolnictwo wyższe

  Szkolnictwo wyższe

  • Szkoły wyższe spełniają dwie równie ważne role: są ośrodkami naukowo-badawczymi, oraz dostarczają wysoko wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy. Natomiast nie wszystkie uczelnie I kierunki są stworzone do spełniania obu tych funkcji naraz. Dlatego należy stworzyć klasyfikację uczelni z podziałem na dydaktyczno-praktyczne, dydaktyczno-badawcze, oraz badawcze. Wówczas dla każdego z tych typów będzie można opracować odrębne zasady prawno-finansowe i algorytmy budżetowania.

 • Start w samodzielność

  Start w samodzielność

  • Jednym z najtrudniejszych momentów w życiu człowieka jest start w samodzielność. Trudność ta polega na tym, że w jednym momencie trzeba podjąć pewne decyzje I dokonać wyborów, które będą rzutowały na całe późniejsze życie człowieka. Pomóżmy młodym ludziom w tej trudnej chwili , dodajmy im odwagi, przekonajmy, że mogą liczyć na wsparcie ze strony instytucji państwa i władz lokalnych.

  • Pierwszym warunkiem dobrego przygotowania do samodzielności jest dobry, dostosowany do wymagań współczesnego świata, elastyczny system edukacji, o czym wspomnieliśmy wyżej. Dzięki temu człowiek kończący proces edukacji będzie miał gwarancję, że na jego wiedzę i umiejętności jest zapotrzebowanie na rynku. I że po ukończeniu szkoły szkoły będzie mógł nadal robić to, co potrafi I co go interesuje z pożytkiem dla kraju i społeczeństwa.

  • Na starcie zawodowej kariery pracownik otrzymuje zazwyczaj podstawowe wynagrodzenie, a tymczasem początek samodzielnego życia wiąże się z największymi inwestycjami. Jeżeli państwo jest zainteresowane tym, żeby młodzi ludzie szybko wkraczali w samodzielność – a jest tym zainteresowane – powinno pomóc im tę samodzielność uzyskać.

  • Po pierwsze zlikwidujmy dotychczasowy klin podatkowy wprowadzając między innymi zasadę degresywnej kwoty wolnej od podatku. Po drugie zaoferujmy młodym ludziom znacznie szersze możliwości korzystania z systemu kredytowego. Po trzecie wprowadźmy bon mieszkaniowy dla ludzi startujących w dorosłe życie, który będzie umożliwiał wynajem albo pomagał w uzyskaniu własnego mieszkania.

  • Stworzymy program „Karta Młodego Przedsiębiorcy”, ułatwiający młodym ludziom start w biznesie. Osoby do 30. roku życia rozpoczynające lub prowadzące działalność gospodarczą otrzymają szerokie wsparcie, między innymi dostęp do darmowych biur z internetem, zniżki na produkty i usługi u partnerów programu, porady prawne, szkolenia oraz opiekę doradcy biznesowego.