Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

PLATFORMA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Pomagać, a nie przeszkadzać!

 • Pomagać, a nie przeszkadzać!

  Pomagać, a nie przeszkadzać!

  • Z niepokojem obserwujemy, jak państwo PiS usiłuje ponownie upaństwowić polską gospodarkę. Etatyzm, coraz większa ingerencja państwa w rynek – to zjawiska, które pamiętamy z czasów PRLu i wszyscy wiemy, dokąd doprowadziły one nasz kraj. Motorem wzrostu gospodarczego musi stać się ponownie przedsiębiorczość – oparta na przejrzystych zasadach, uczciwa, ale wolna i kreatywna.

  • Przedsiębiorczość w Polsce hamują przede wszystkim 3 zjawiska: nadmiar i komplikacja przepisów, ogromna inflacja prawa, czyli ciągłe jego zmiany i wynikająca z nich niepewność, oraz jego opresyjność, świadcząca o braku zaufania państwa do przedsiębiorcy.

  • Efektem zbyt dużej ilości i zawiłości przepisów jest dyktatura urzędników, czyli biurokracja. Ponieważ przepisów jest zbyt dużo, potrzebna jest też coraz większa liczba urzędników, którzy muszą je wdrażać i nadzorować ich stosowanie. W konsekwencji przejmują oni kontrolę nad wszystkimi dziedzinami życia. Ogromna władza urzędników z kolei natychmiast powoduje wzrost korupcji. Korupcja nie występuje tam, , gdzie są jasne i proste przepisy, lecz tam właśnie, gdzie jest rozbudowany aparat kontroli.

  • Rezultatem niestabilności przepisów jest niepewność przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który chce zaplanować inwestycję lub rozwój swojego przedsiębiorstwa i chciałby np. wziąć kredyt na ten cel, musi mieć pewność, że w okresie realizacji planów przepisy dotyczące jego działalności nie będą się radykalnie zmieniać. Jeśli takiej pewności nie ma, nie może odpowiedzialnie rozwijać swojego przedsiębiorstwa.

  • Mówi się, że do odważnych świat należy. Państwo powinno stymulować kreatywność przedsiębiorców i zapewniać im poczucie bezpieczeństwa tak, aby ułatwiać im podejmowanie odważnych decyzji biznesowych. Każdy popełnia błędy, każdemu może zdarzyć się wpadka, albo pomyłka. Chodzi o to, aby przedsiębiorca wiedział, że państwo karze za nieuczciwość i próby oszustwa, a nie za pomyłki i błędy, które nie wynikały ze złych intencji.

  • Dokonamy wielkiego przeglądu przepisów i maksymalnie je uprośćmy. Zagwarantujmy stabilność prawa. Zastosujemy zasadę zaufania i domniemania dobrych intencji.

 • Mniej biurokracji, więcej przedsiębiorczości

  Mniej biurokracji, więcej przedsiębiorczości

  • Zamiast rozbudowywać aparat kontroli, zachęćmy odpowiednimi warunkami do wychodzenia z szarej strefy. Przedsiębiorcy I pracownicy powinni rozumieć, czemu służą podatki I system ubezpieczeń społecznych, oraz powinni widzieć korzyści uczestnictwa w tym systemie.

  • Skonsolidujmy instytucje kontrolne, bo dziś ich nadmiar i kumulacja obecności w firmie w jednym czasie dezorganizują pracę przedsiębiorstw. Klarowność przepisów pozwoli uniknąć nadmiaru interpretacji, a jeśli te się pojawią, to zawsze powinny być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. JAK WSPIERAĆ INWESTYCJE? Fundamentalnym źródłem wzrostu zamożności społeczeństwa są inwestycje. To od nich zależy, czy polski PKB na mieszkańca wreszcie prześcignie średnią europejską. Żeby spowodować wzrost inwestycji, niezbędna jest stabilizacja prawa, zaufanie organów państwa do biznesu i vice-versa, oraz dostęp do zasilania finansowego. To zasilanie finansowe mogą zapewnić fundusze UE, sektor bankowy i fundusze inwestycyjne.

  • Fundamentalnym źródłem wzrostu zamożności społeczeństwa są inwestycje. To od nich zależy, czy polski PKB na mieszkańca wreszcie prześcignie średnią europejską. Żeby spowodować wzrost inwestycji, niezbędna jest stabilizacja prawa, zaufanie organów państwa do biznesu i vice-versa, oraz dostęp do zasilania finansowego. To zasilanie finansowe mogą zapewnić fundusze UE, sektor bankowy i fundusze inwestycyjne.