Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

PLATFORMA DLA REGIONÓW

 • Struktura samorządu

  Struktura samorządu

  • To, jak wygląda dziś Polska, to, jak bardzo się zmieniła, wypiękniała, zawdzięczamy przede wszystkim samorządom. To samorząd jest największym w Polsce publicznym inwestorem. Rozejrzyj się dookoła: zobaczysz nowe szkoły, boiska, przejścia dla pieszych, przedszkola, pływalnie, place zabaw. To wszystko stworzył samorząd. Dlatego kluczem do lepszej przyszłości i lepszego życia jest wzmacnianie samorządności, a nie jej niszczenie!

  • W wyborach do Sejmu, Senatu, czy Europarlamentu, głosujemy na partie i na wartości, które te partie reprezentują. W wyborach samorządowych wybieramy ludzi. Oczywiście chcemy, żeby ci ludzie, którzy będą zarządzać naszym regionem, byli mądrzy, odpowiedzialni i pełni zapału. To oni mają  zmieniać nasze otoczenie i poprawiać jakoś naszego życia. Wybieramy konkretne osoby, często są to nasi sąsiedzi, ludzie którzy żyją obok nas, których spotykamy codziennie w sklepie, czy w przychodni.

  • W idei samorządności chodzi zatem o to, żeby ludzie byli jak najbliżej władzy. A władza jak najbliżej ludzi. Wybierając radnych, burmistrzów prezydentów czy wójtów wybieramy ludzi, którzy rozumieją lokalne potrzeby i wiedzą jak je realizować. Dlatego PO opowiada się za maksymalnym uproszczeniem procesu wyłaniania władz samorządowych; np. za bezpośrednim wyborem starostów.

  • W tej chwili na szczeblu lokalnym funkcjonują 2 ośrodki władzy: rząd, a więc politycy urzędujący w stolicy, mają swojego przedstawiciela w osobie wojewody, który ma pod sobą urząd wojewódzki. Władze samorządowe reprezentuje marszałek, urząd marszałkowski i (…). Łatwo sobie wyobrazić, co się dzieje, jeśli oba te ośrodki są ze sobą skłócone, bo np. są zdominowane przez przedstawicieli różnych opcji politycznych. Zamiast sobie pomagać – przeszkadzają, zamiast współpracować – konkurują. A kto na tym traci? Oczywiście: mieszkańcy, zwykli obywatele.

  • To proste: trzeba albo zlikwidować stanowisko wojewody i urząd wojewódzki, albo zlikwidować samorząd? Dla nas odpowiedź jest prosta! Platforma zawsze była partią prosamorządową. Zawsze chcieliśmy się władzą dzielić, a nie ją gromadzić. Zawsze chcieliśmy opierać politykę za zaufaniu, które jest kluczową wartością, na której zbudowana jest idea samorządności.

  • Trzeba zlikwidować urząd wojewody – przedstawiciela rządu, mianowanego bez konsultacji z lokalnymi społecznościami. Wszystkie kompetencje wojewodów przekażemy samorządom województw i marszałkom, którzy staną się jedynymi gospodarzami regionów. To sprawi, że obywatele wybierający samorząd będą mieli zdecydowanie większy wpływ na sprawy swojego regionu.

  • To marszałek i jego urząd, oprócz dotychczasowych obowiązków powinni realizować powierzone im w drodze ustaw zadania rządowe. To oni będą odpowiedzialni za zarządzanie kryzysowe w województwie, zwłaszcza za usuwanie skutków katastrof i reagowanie na inne zagrożenia. Tam, gdzie zagrożenie przekroczy możliwości regionu, marszałek będzie mógł wezwać na pomoc służby państwowe. Praktyka pokazała, że marszałkowie sprawdzają się w tej roli lepiej niż wojewodowie.

 • Pieniądze dla samorządu

  Pieniądze dla samorządu

  • Aby samorząd sprostał nowym zadaniom i wyzwaniom, musi otrzymać nie tylko nowe uprawnienia, ale także silne wsparcie finansowe. Dlatego trzeba radykalnie zwiększyć dochody własne gmin, powiatów i województw, stosując zasadę: pieniądze z podatków zostaną tam, gdzie żyją obywatele, którzy je płacą.

  • Nasz pomysł jest prosty: przekażmy całość dochodów z PIT (podatek od dochodów osób fizycznych) oraz całość dochodów z CIT (podatek od dochodów firm) samorządom. Chcemy, żeby samorząd decydował nie tylko o tym, jak wydawać pieniądze podatników, ale też czy wszystkie je wydać, czy może raczej zwrócić ich część mieszkańcom, podnosząc im kwotę wolną od podatku.

  • Nie, ponieważ równolegle stworzymy fundusz solidarnościowy, który zagwarantuje bezpieczeństwo finansowe słabszym samorządom. Transfery solidarnościowe będą finansowane z budżetu centralnego (wpływy z VAT), ale też z podatków płaconych lokalnie w najlepiej rozwiniętych częściach kraju.

  • Stworzymy Fundusz Rozwoju Polskiej Wsi, który zapewni finansowanie różnych inwestycji związanych z poprawą jakości życia na obszarach wiejskich (na przykład kanalizacja, wodociągi).

  • Wprowadzimy subwencję ekologiczną dla tych gmin, które są objęte różnego rodzaju formami ochrony przyrody – jako rekompensatę za ograniczenia rozwojowe.

  • Damy radom i sołectwom więcej władzy. Sołectwa, rady dzielnic i osiedli będą miały do dyspozycji własne pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na poprawianie jakości życia mieszkańców na najbardziej lokalnym poziomie: na nowe place zabaw, tereny rekreacyjne itp. Dlatego upowszechnimy i wzmocnimy finansowo fundusz sołecki w gminach wiejskich. W miastach wprowadzimy obowiązkowe stosowanie budżetu obywatelskiego.

  • Dodatkowo wzmocnimy finansowo samorządy gminne i powiatowe, przekazując im nieruchomości Skarbu Państwa, dziś we władaniu agencji i instytucji rządowych, obsadzonych partyjnymi nominatami. Wolimy, żeby tym majątkiem zarządzał samorząd, który wspólnie wybieramy i regularnie rozliczamy.

 • Zadania samorządu

  Zadania samorządu

  • Jednym z najważniejszych zadań samorządu jest wspieranie własnego regionu, poprzez program promocji żywności i produktów lokalnych. Zachęćmy samorządy, aby zajęły się tworzeniem miejsc, w których np. okoliczni producenci będą mogli we właściwych warunkach sprzedawać żywność mieszkańcom miast. Popularność „targów śniadaniowych” i kiermaszów zdrowej żywności jest dowodem na to, że mieszkańcy miast chcą kupować bezpośrednio od producentów.

  • Zarówno zagrożenia, jak i wynikające z nich środki zapewniające mieszkańcom bezpieczeństwo, mogą się bardzo różnić w zależności od miejsca; np. w jednej gminie kluczowe będzie oświetlenie ulicy, lub sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu, w innej – monitoring, w jeszcze innej – zwiększenie liczby patroli. Zobligujemy zatem samorządy w całej Polsce do opracowania lokalnych programów „Bezpieczna Gmina”.

  • Większość urzędów z jakimi każdy Obywatel ma najczęściej do czynienia, to urzędy samorządowe. To tam zgłaszamy narodziny dzieci, wyrabiamy dowody osobiste, rejestrujemy samochody. Obywatele muszą mieć poczucie, że te urzędy są naprawdę dla nich, a nie na odwrót.

  • Przeorganizujmy zatem pracę samorządowej administracji tak, by Obywatele mogli załatwiać swoje sprawy w godzinach dla nich dogodnych, na przykład po pracy, późniejszym popołudniem.

  • W Polsce są tysiące organizacji pozarządowych, które skupiają ludzi oddanych konkretnej idei. Ludzie Ci, bardzo często na zasadzie wolontariatu, poświęcając swój czas I energię dla innych, wykonują ogromną, wspaniałą pracę. Musimy pomóc im, a oni pomogą nam. Chcemy, by organizacje pozarządowe stały się kluczowym partnerem samorządów. Przeznaczmy na dofinansowanie tych organizacji znacznie większe środki I przekażmy im część zadań, za które odpowiadają samorządy – na przykład z obszaru edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury czy sportu. Samorząd wybierze partnerów do realizacji tych zadań w trybie konkursowym, a one będą zdawać sprawozdania z realizacji powierzonych zadań.

  • Samorząd jest najbliżej nas, dlatego to w nim powinniśmy mieć oparcie. Żadna instytucja centralna nigdy nie będzie znała potrzeb mieszkańców lepiej niż gmina i powiat.