Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

PLATFORMA DLA SENIORÓW

 • PLATFORMA DLA SENIORÓW

  PLATFORMA DLA SENIORÓW

  • Oczywiście, że należy powrócić do projektu podniesienia wieku emerytalnego, ale system ten będzie miał charakter dobrowolności. Reforma emerytalna była jedną z najważniejszych reform rządu PO-PSL, która była świadectwem odpowiedzialności I prawdziwej troski ówczesnych władz o przyszłość Polski I Polaków. Koszty demagogicznej retoryki I populistycznych działań PiSu w tej sprawie, spadną na barki naszych dzieci i wnuków i to jest prawdziwa krzywda, jaka została wyrządzona naszej Ojczyźnie.

  • Już dzisiaj emerytury są największym wydatkiem z budżetu państwa. Państwo wydaje rocznie na wypłaty emerytur I innych zasiłków więcej pieniędzy niż na całą służbę zdrowia I edukację razem wzięte. Pozostanie przy obecnym, obniżonym wieku emerytalnym, będzie naszą gospodarkę kosztowało z roku na rok coraz więcej pieniędzy. Tych pieniędzy za kilka lat po prostu nie wystarczy. Tym bardziej, że długość życia dość szybko wzrasta, a przyrost naturalny waha się w okolicach zera, a nawet przybiera wartości ujemne. Będzie więc coraz mniej pracujących, a coraz więcej emerytów.

  • Równie ważnym powodem konieczności podniesienia wieku emerytalnego jest czynnik społeczny. Zmienia się sposób pracy, praca zawodowa coraz rzadziej wiąże się z wielogodzinnym wysiłkiem fizycznym, automatyzacja coraz większej części procesów produkcyjnych powoduje, że zmniejsza się rola pracy fizycznej, a zwiększa - umysłowej. W związku z czym wiek odgrywa coraz mniejszą rolę, albo wręcz przeciwnie, doświadczenie staje się coraz większym atutem. Zmienił się też komfort życia, od kilkudziesięciu lat mamy w Polsce pięciodniowy tydzień pracy. Dziś ludzie w wieku sześćdziesięciu kilku lat czują się znacznie młodsi i wysyłanie ich na emeryturę jest krzywdą dla nich I ogromną stratą dla gospodarki.

  • Niestety reformie emerytalnej nie towarzyszyły odpowiednie działania informacyjne i edukacyjne. Poza tym tak istotna zmiana wymaga też opracowania odpowiedniej polityki pro-senioralnej.

  • Ponieważ organizm człowieka z wiekiem coraz wolniej się regeneruje, można byłoby uelastycznić czas pracy i wymiar urlopu wypoczynkowego. Zagwarantujemy np. osobom powyżej 50 roku życia możliwość wzięcia co najmniej jednego długiego płatnego urlopu do wykorzystania na poprawę stanu zdrowia. Położymy o wiele większy nacisk na profilaktykę i naukę lepszego dbania o zdrowie.

  • Niewątpliwą wartością starszych pracowników jest doświadczenie. Bardzo często dotyczy ono tzw. miękkich umiejętności, które są znacznie trudniejsze do nauczenia niż obsługa urządzeń i procesów technologicznych. Łatwiej nauczyć się programu komputerowego, niż budowania relacji w zespole i motywowania pracowników.

  • Stworzymy więc program doskonalenia zawodowego dla seniorów, aby pomóc starszym pracownikom w dostosowaniu się do wymogów współczesnego rynku pracy, zdobywaniu nowych kompetencji i kwalifikacji.

  • Upowszechnimy usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi „wytchnieniowe” dla ich rodzin (możliwość uzyskania opieki asystenta na określony czas, aby stali opiekunowie – członkowie rodziny – mogli na przykład wyjechać na urlop). Rozwiniemy sieć placówek dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych, w których otrzymają nie tylko fachową opiekę, ale także będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z multimediów, szerokopasmowego internetu itp.