Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

PLATFORMA DLA ŚRODOWISKA

 • Transport

  Transport

  • Jednym z największych trucicieli środowiska są pojazdy mechaniczne, przede wszystkim kołowe. Inwestujmy zatem I rozwijajmy inne, bardziej ekologiczne formy transportu, np transport wodny, najtańszy i najbardziej przyjazny środowisku. Po wielkich inwestycjach drogowych pora na rozbudowę sieci kolejowej.

  • Nie jest łatwo namówić ludzi do rezygnacji z komfortowego dojazdu do pracy własnym samochodem, na rzecz korzystania z komunikacji miejskiej. Naturalnym argumentem są coraz większe korki w miastach i coraz dłuższe poszukiwania miejsc parkingowych w centrach. Ale to nie wystarczy. Musimy tak rozwijać transport, by poruszanie się miejską komunikacją było wygodniejsze i skuteczniejsze niż samochodem.

  • W miastach, gdzie jednym z głównych źródeł smogu są samochody osobowe, promujmy rozbudowę kolei aglomeracyjnych, połączonych z miejską siecią komunikacyjną (tramwaje i autobusy niskoemisyjne lub elektryczne) jednym, wspólnym, wygodnym w użyciu biletem. Twórzmy węzły przesiadkowe połączone z parkingami „Park & Ride”. Ułatwiajmy mieszkańcom decyzję o pozostawianiu prywatnych samochodów w miejscu zamieszkania i korzystaniu z komunikacji publicznej, która jest o wiele bardziej efektywna I przyjazna środowisku.

  • Jesteśmy przekonani, że tak. Dlatego będziemy dążyć do stopniowego ograniczania ruchu samochodowego w centrach miast, między innymi poprzez wprowadzanie stref ograniczonej emisji, ale też powiększanie sieci ścieżek rowerowych i masowe uruchamianie programów rowerów miejskich. Tam, gdzie będzie to finansowo możliwe, zaproponujemy obniżenie cen biletów komunikacji publicznej albo wprowadzenie darmowej komunikacji, przynajmniej w ścisłych centrach miast.

 • Energetyka

  Energetyka

  • Rozwiązania energetyczne muszą uwzględniać środowisko. Dlatego tak ważny jest powrót do odpowiednich ram dla funkcjonowania energii wiatrowej oraz pełne wdrożenie warunków dla rozwoju różnego typu energii odnawialnej.

  • W wielu miejscach kluczem może się okazać energetyka obywatelska, czyli stosowanie przez prywatne gospodarstwa paneli solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych czy innych naturalnych kompozycji, które po przetworzeniu mogą wydzielać energię i ciepło. Wspierajmy wszelkie tego typu rozwiązania, szczególnie na terenach wiejskich.

  • Podejmijmy wreszcie wielką reformę górnictwa, zawalczmy o środki unijne na efektywność energetyczną oraz produkcję tak zwanego czystego węgla. Trzeba to wreszcie zrobić odważnie.

  • Wprowadzimy programy wymiany pieców węglowych na nowoczesne instalacje grzewcze. Samorządy zostaną wyposażone w odpowiednie środki, z których dofinansują nie tylko kupno nowego, ekologicznego pieca, ale także będą dopłacać do kupna lepszych paliw. Równocześnie wprowadzimy zakaz sprzedaży odpadów węglowych.

 • Ochrona przyrody

  Ochrona przyrody

  • Bezpieczne środowisko jest warunkiem naszego przetrwania nie mniej istotnym niż zagrożenia polityczne i militarne.

  • Wspólnym skarbem wszystkich Obywateli naszego kraju, są unikalne w skali światowej parki i rezerwaty przyrody, na czele z Puszczą Białowieską, ostatnim lasem pierwotnym w Europie. Promujmy te miejsca, zarówno w kraju, jak i za granicą, turystyka może być bowiem jedną z najbardziej efektywnych dziedzin gospodarki. Jednocześnie dbajmy, żeby rozwój turystyki nie miał negatywnych konsekwencji na środowisko naturalne.

  • Dewastacja środowiska naturalnego jest jedną z największych krzywd, jakie możemy wyrządzić naszej Ojczyźnie I przyszłym pokoleniom. Nie usprawiedliwia jej rozwój gospodarczy. Ale musimy rozumieć też argumenty mieszkańców tych gmin i powiatów, które z powodu ochrony ekologicznej nie mogą rozwijać na swoich terenach intensywnych form działalności gospodarczej. Rozwiązaniem może być wprowadzenie rozwojowej subwencji ekologicznej – instrumentu wsparcia dla samorządów, na których obszarach znajdują się tereny o szczególnych walorach przyrodniczych.

  • Należy zrobić 3 rzeczy: Po pierwsze internet w Polsce ma być dostępny dla każdego, bezpłatnie, w każdej przestrzeni publicznej: w szkołach, urządach, instytucjach, parkach. Potraktujmy to jako inwestycję, która bardzo szybko zwróci się z nawiązką. Po druge trzeba zlikwidować białe plamy na mapie Polski jeśli chodzi o dostęp do sieci. Do 2020r. cała Polska będzie w zasięgu internetu. Po trzecie trzeba stworzyć powszechny program pomocy i szkolenia dla starszych osób z obsługi internet. Ludziom, którzy z racji podeszłego wieku są mniej mobilni, korzystanie z internetu może znacznie usprawnić codzienną egzystencję, zapewnić bezpieczeństwo i przywrócić radość życia.

  • Wolnośći demokracja nie są dane raz na zawsze. Aby demokracja bya stabilna, społeczeństwo musi być świadome jej istoty, musi ją rozumieć. Już najwięksi myśliciele, twórcy idei demokratycznej wskazyywali na zagorożenia dla demokracji, które czają się w niej samej. Stąd zasada trójpodziału władzy. W dojrzałej demokracji społeczeństwo musi rozumieć, że demokracja musi stworzyć I respektować systemy samokontroli. Ludzie muszą rozumieć, czym jest Konstytucja, dlaczego ona jest taka ważna i dlaczego musi być przestrzegana. Muszą rozumieć, dlaczego dyktatura większości jest największym zagrożeniem dla demokracji. Muszą wiedzieć, dlaczego konstytucji nie można lamać, nawet, jeśli akurat większości społeczeństwa byłoby to na rękę. Po to, żeby społeczeństwo zrozumiało demokrację, niezbędne są działania edukacyjne i informacyjne. Oczywiście należy rozdzielić fukcje Ministra Sprawiedliwosci I Prokuratora Generalnego. Generalną zasadą funkcjonowania całej administracji państwowej, musi być zasada zaufania państwa do Obywatela. Państwo musi stwarzac obywatelowi poczucie bezpieczeństwa, ni e ograniczone wyłącznie do przeko nania o bezpieczeństwie granic, ani nawet bezpieczeństwie ulic. Obywatel musi wiedzieć, że jeśli żyje uczciwie I postępuje zgodnie z prawem, nic złego nie może go spotkać. Musi wiedzieć, że Musi mieć poczucie wsparcia ze strony państwa. Dlatego należy wzmocnić instytucję RPO, a także instytucje, które chronią prawa konsumentów. Nieuchronność kary jest tak samo ważna jak zasada domniemania niewinności. Wszystkie dane niezastrzeżone, jakimi dysponuje państwo, powinny być dostępne dla obywateli. Stanowczo sprzeciwiamy się zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Nie chcemy, by prawo zmuszało kobiety do heroicznej decyzji o urodzeniu dziecka w warunkach ciężkiego zagrożenia życia i zdrowia jej lub dziecka, jak również do urodzenia dziecka poczętego w wyniku gwałtu. Obowiązkiem państwa jest wspierać pary, które pragną być rodzicami. Zamożność nie może decydować o tym, czy ktoś będzie miał szansę na poczęcie dziecka. Przywrócimy publiczne finansowanie procedur in vitro. Przywrócimy pomoc finansową dla par, które mają problemy z poczęciem dziecka. Wrócimy do finansowania zabiegów in vitro. Zapewnimy większy udział środowisk artystycznych i naukowych w podejmowaniu decyzji o tym, kto będzie tymi instytucjami zarządzał. Minister nie będzie mógł odwoływać lokalnie wybranego dyrektora teatru czy muzeum.