Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

PLATFORMA DLA ŚRODOWISKA

 • Transport

  Transport

  • Jednym z największych trucicieli środowiska są pojazdy mechaniczne, przede wszystkim kołowe. Inwestujmy zatem I rozwijajmy inne, bardziej ekologiczne formy transportu, np transport wodny, najtańszy i najbardziej przyjazny środowisku. Po wielkich inwestycjach drogowych pora na rozbudowę sieci kolejowej.

  • Nie jest łatwo namówić ludzi do rezygnacji z komfortowego dojazdu do pracy własnym samochodem, na rzecz korzystania z komunikacji miejskiej. Naturalnym argumentem są coraz większe korki w miastach i coraz dłuższe poszukiwania miejsc parkingowych w centrach. Ale to nie wystarczy. Musimy tak rozwijać transport, by poruszanie się miejską komunikacją było wygodniejsze i skuteczniejsze niż samochodem.

  • W miastach, gdzie jednym z głównych źródeł smogu są samochody osobowe, promujmy rozbudowę kolei aglomeracyjnych, połączonych z miejską siecią komunikacyjną (tramwaje i autobusy niskoemisyjne lub elektryczne) jednym, wspólnym, wygodnym w użyciu biletem. Twórzmy węzły przesiadkowe połączone z parkingami „Park & Ride”. Ułatwiajmy mieszkańcom decyzję o pozostawianiu prywatnych samochodów w miejscu zamieszkania i korzystaniu z komunikacji publicznej, która jest o wiele bardziej efektywna I przyjazna środowisku.

  • Jesteśmy przekonani, że tak. Dlatego będziemy dążyć do stopniowego ograniczania ruchu samochodowego w centrach miast, między innymi poprzez wprowadzanie stref ograniczonej emisji, ale też powiększanie sieci ścieżek rowerowych i masowe uruchamianie programów rowerów miejskich. Tam, gdzie będzie to finansowo możliwe, zaproponujemy obniżenie cen biletów komunikacji publicznej albo wprowadzenie darmowej komunikacji, przynajmniej w ścisłych centrach miast.

 • Energetyka

  Energetyka

  • Rozwiązania energetyczne muszą uwzględniać środowisko. Dlatego tak ważny jest powrót do odpowiednich ram dla funkcjonowania energii wiatrowej oraz pełne wdrożenie warunków dla rozwoju różnego typu energii odnawialnej.

  • W wielu miejscach kluczem może się okazać energetyka obywatelska, czyli stosowanie przez prywatne gospodarstwa paneli solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych czy innych naturalnych kompozycji, które po przetworzeniu mogą wydzielać energię i ciepło. Wspierajmy wszelkie tego typu rozwiązania, szczególnie na terenach wiejskich.

  • Podejmijmy wreszcie wielką reformę górnictwa, zawalczmy o środki unijne na efektywność energetyczną oraz produkcję tak zwanego czystego węgla. Trzeba to wreszcie zrobić odważnie.

  • Wprowadzimy programy wymiany pieców węglowych na nowoczesne instalacje grzewcze. Samorządy zostaną wyposażone w odpowiednie środki, z których dofinansują nie tylko kupno nowego, ekologicznego pieca, ale także będą dopłacać do kupna lepszych paliw. Równocześnie wprowadzimy zakaz sprzedaży odpadów węglowych.

 • Ochrona przyrody

  Ochrona przyrody

  • Bezpieczne środowisko jest warunkiem naszego przetrwania nie mniej istotnym niż zagrożenia polityczne i militarne.

  • Wspólnym skarbem wszystkich Obywateli naszego kraju, są unikalne w skali światowej parki i rezerwaty przyrody, na czele z Puszczą Białowieską, ostatnim lasem pierwotnym w Europie. Promujmy te miejsca, zarówno w kraju, jak i za granicą, turystyka może być bowiem jedną z najbardziej efektywnych dziedzin gospodarki. Jednocześnie dbajmy, żeby rozwój turystyki nie miał negatywnych konsekwencji na środowisko naturalne.

  • Dewastacja środowiska naturalnego jest jedną z największych krzywd, jakie możemy wyrządzić naszej Ojczyźnie I przyszłym pokoleniom. Nie usprawiedliwia jej rozwój gospodarczy. Ale musimy rozumieć też argumenty mieszkańców tych gmin i powiatów, które z powodu ochrony ekologicznej nie mogą rozwijać na swoich terenach intensywnych form działalności gospodarczej. Rozwiązaniem może być wprowadzenie rozwojowej subwencji ekologicznej – instrumentu wsparcia dla samorządów, na których obszarach znajdują się tereny o szczególnych walorach przyrodniczych.