Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Emerytura.gov.pl

19 marzec 2014

Poprzednia Następna
a a

17 marca 2014 r. Ministerstwo Finansów wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej rozpoczynają edukacyjno-informacyjną kampanię społeczną na temat zmian w systemie emerytalnym. Strona www, spoty w radiu i broszura pomogą tym wszystkim, którzy szukają odpowiedzi na pytania o przyszłą emeryturę.

Kampania jest odpowiedzią na postulaty o udzielenie informacji dotyczących wprowadzanych zmian, formułowane przez licznych partnerów społecznych, w tym związki zawodowe, organizacje zrzeszające fundusze czy środowiska naukowe. Kampania jest jednak przede wszystkim sposobem na przekazanie społeczeństwu wiadomości, gdzie znajdą kluczowe informacje na temat systemu emerytalnego, zmian do niego wprowadzonych oraz III filaru, zapewniającego dodatkowe środki finansowe po przejściu na emeryturę. Szczególnie ważne jest to teraz, w przeddzień decyzji o tym czy część naszej składki emerytalnej ma trafiać nadal do OFE, czy na indywidualne subkonto ZUS, by nasza wiedza na temat systemu emerytalnego była pełna i pozwoliła nam dokonać świadomego wyboru.

Głównym elementem kampanii jest przygotowana strona internetowa www.emerytura.gov.pl, która stanowi rzetelne źródło informacji dla tych z Państwa, którzy szukają odpowiedzi na pytania o przyszłą emeryturę, o ZUS i OFE. Na stronie znajdują się odpowiedzi m. in. na takie pytania jak: jakie zmiany wprowadził rząd w powszechnym systemie emerytalnym, co zrobić, aby zapewnić sobie dodatkowe zabezpieczenie finansowe po przejściu na emeryturę, od czego zależy wysokość naszej przyszłej emerytury oraz kiedy i w jaki sposób będziemy podejmować decyzję w sprawie części naszej przyszłej składki emerytalnej.

Oprócz strony w ramach kampanii przygotowane zostały spoty radiowe i broszura informacyjna, która będzie dostępna m.in. w oddziałach ZUS i w urzędach skarbowych.

Mamy nadzieję, że przygotowana kampania pozwoli wyjaśnić trudne zagadnienia i przyniesie odpowiedzi na nurtujące nas wszystkich pytania przy podejmowaniu decyzji: ZUS czy OFE.

Partnerami kampanii są Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

źródło: mf.gov.pl

POwrót do Ważne tematy