Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Bezrobocie w Polsce systematycznie spada

20 sierpień 2014

Poprzednia Następna
a a

Tylko Polska, Malta oraz Niemcy mogą pochwalić się spadkiem stopy bezrobocia w latach 2007-2014. We wszystkich pozostałych krajach UE liczba bezrobotnych wzrosła, podaje Europejski Urząd Statystyczny Eurostat

W czerwcu b.r. w 28 krajach UE bez pracy pozostawało 25 005 mln osób, przy czym w państwach 18 412 mln to bezrobotni w strefie euro.  W porównaniu z majem nastąpił spadek obu tych liczb, podaje Eurostat, jednak w latach 2007-2014 stopa bezrobocia w całej UE wzrosła z 7,2 proc. do 10,2 procent.

Na ten wzrost miał wpływ kryzys gospodarczy, który ogarnął całą Europę i w czasie tych siedmiu lat tylko trzem krajom udało się obniżyć stopę bezrobocia. Te kraje to Polska, Niemcy i Malta. W czerwcu b.r. bezrobocie w Polsce wynosiło 9,5 procent i było niższe aniżeli średnia w UE, która wynosi 10,2 procent.
W tym samym czasie wzrosło też zatrudnienie w naszym kraju z 62,7 procent w 2007 roku do 64,9 procent w 2013 roku. Jest to trzeci najlepszy wynik w całej UE. Tylko Niemcy i Malta odnotowały wyższy wskaźnik zatrudnienia.

jp/http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics, www.wyborcza.biz.

POwrót do Ważne tematy