Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Platforma bliżej ludzi: edukacja i praca

23 październik 2014

Poprzednia Następna
a a

Trzeba powiązać kształcenie z potrzebami rynku pracy między innymi przez włączenie w ten proces pracodawców. Platforma Obywatelska ma tu konkretne, sprawdzone i godne naśladowania rozwiązania i przedstawiła je na konferencji prasowej pt. „Edukacja i praca”

„Szkolenie zawodowe ma sens tylko wtedy, kiedy absolwenci tych szkół maja realną perspektywę pracy w zawodzie”, powiedziała minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Wiadomo, że najczęściej młodzi ludzie po ukończeniu szkoły swoje pierwsze kroki kierują do urzędu zatrudnienia. Tymczasem wcale nie musi tak być, o czym mówili zaproszeni na konferencję goście. I przedstawili konkretne rozwiązania.
„Doszliśmy do wniosku, że trzeba zmienić strukturę kształcenia, a przede wszystkim dopasować ją do rynku pracy – mówił starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz.  Szczególnie lokalnego rynku pracy. Powołaliśmy Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej, które od 10 lat zajmuje się kształceniem praktycznym.  Oprócz tego w naszych szkołach ponadgimnazjalnych uruchomiliśmy kierunki bezpośrednio związane z zakładami pracy naszego terenu.
Dzisiaj z perspektywy ponad 10 lat mogę powiedzieć, że to pracodawcy poszukują absolwentów. Pojawiło się też kilka inwestycji we Wrześni i menedżerowie, kiedy uruchamiali fabryki, najpierw zjawiali się w naszym  Centrum Edukacji Zawodowej. Bo okazuje się, że prawdziwym wyzwaniem dla nowo otwieranego zakładu jest zgromadzenie kadry”.
Z kolei w Puławach w 2011 roku Zakłady Azotowe „Puławy” objęły patronatem tamtejszy Zespół Szkól Technicznych. Zakłady nie tylko zobowiązały się do przekazywania środków na wyposażanie specjalistycznych pracowni, ale  też fundowania stypendiów najzdolniejszym uczniom. Mówił o tym wicestarosta puławski Paweł Nakonieczny. „Efekty tej współpracy były widoczne niemal natychmiast. Szkoła znacznie poprawiła swoją ofertę edukacyjną i awansowała do pierwszej dziesiątki w ogólnopolskim rankingu techników”, mówił Nakonieczny.
Szerokie plany ma też samorząd Gorzowa Wielkopolskiego, a mówiła o nich Krystyna Sibińska, kandydatka na prezydenta miasta z ramienia PO. Nawiązane zostało swojego rodzaju partnerstwo lokalne, to znaczy ścisłe powiązanie przedsiębiorstw i ich oczekiwań ze szkołami zawodowymi, które będą kształciły na potrzeby pracodawców. „Zależy nam też na organizowaniu przez zakłady pracy programów praktyk dla uczniów. Takie programy praktyk pozwolą podnieść kwalifikacje uczniów i absolwentów i dostosować je do wymogów rynku pracy.
Kolejnym krokiem jest zamiar przeniesienia kształcenia zawodowego na poziom kształcenia wyższego. Chodzi nam o to, aby nasze uczelnie kształciły kadry zarządzające i techniczne na potrzeby naszych przedsiębiorców”, powiedziała Sibińska. Gorzowski samorząd ma jeszcze plan powiązania doradztwa personalnego z profilem kształcenia szkół.
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podkreśliła na zakończenie, że to pracodawcy muszą dać sygnał, jakich pracowników potrzebują i najważniejszym zadaniem jest umiejętność włączenia  ich do tego procesu. Olbrzymią rolę odgrywa też doradztwo zawodowe. W  nowej perspektywie unijnej są na to pieniądze i samorządy muszą umiejętnie je wykorzystać, a mają do dyspozycji 700 mln euro, podkreśliła minister.
jp/wł

POwrót do Ważne tematy