Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Koalicja Europejska - deklaracja

01 lutego 2019

Poprzednia Następna
a a

DEKLARACJA

Koalicja Europejska dla Polski

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego przypadają w chwili kluczowej dla losów Polski. Wzywamy odpowiedzialne siły i środowiska polityczne, samorządowe i obywatelskie do wystawienia jednej, szerokiej listy, której celem byłaby odbudowa mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. Apelujemy o powstanie Koalicji Europejskiej, która uniemożliwi wyprowadzanie Polski z Unii.

Tego wymaga polska racja stanu.

Po odzyskaniu suwerenności w roku 1989, pod różnymi rządami, Polska uzyskała członkostwo w NATO i UE, miała wpływ na kluczowe decyzje o losach regionu i kontynentu, rozwijała się i była poważana. Od trzech lat ten wielki narodowy wysiłek jest marnotrawiony. Budowany jest system państwa bliższy standardom wschodnim niż zachodnim. Pozycja międzynarodowa obecnego rządu osłabła, nie walczy on nawet o dobry dla Polski kolejny budżet Unii. Zagrożenia są większe. I przez Polskę, i przez Europę idzie fala polityki podziałów i nienawiści wspierana przez propagandę kłamstw.

Zdecydowana większość Polaków chce czego innego - członkostwa Polski w solidarnej UE, bo to daje bezpieczeństwo i rozwój. Ta większość Polaków musi w wyborach do Parlamentu Europejskiego otrzymać ofertę, zbudowanej ponad różnicami partyjnymi, Koalicji Europejskiej dla Polski. Celem jest Polska w gronie liderów odnowionej, silnej Europy.

Trzeba zacząć natychmiast.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji na której Deklaracja została podpisana! 
"

Jeśli popierasz idee wielkiej koalicji w wyborach do Parlamentu Europejskiego podpisz petycję w tej sprawie! 
 

Powrót do Aktualności