Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Koalicja Europejska

Poprzednia Następna
a a

                                  Warszawa, 24 lutego 2019 r.

 

Deklaracja

o powołaniu Koalicji Europejskiej

PO  PSL  SLD  .N  Zieloni

 

Wywodzimy się z różnych środowisk politycznych, łączy nas jednak wiara, że polską racją stanu jest trwałe zakorzenienie naszej Ojczyzny w Europie. Dlatego powołujemy Koalicję Europejską, której celem jest odbudowa mocnej pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Po odzyskaniu suwerenności w roku 1989, pod różnymi rządami, Polska uzyskała członkostwo w NATO i UE, miała wpływ na kluczowe decyzje o losach regionu i kontynentu, rozwijała się i była poważana. Od ponad trzech lat ten wielki narodowy wysiłek jest marnotrawiony. Budowany jest system państwa bliższy standardom wschodnim, niż zachodnim. Pozycja międzynarodowa Polski osłabła,  obecny rząd nie walczy  nawet o dobry dla nas kolejny budżet Unii.

Wyzwania są większe. Trzeba ocalić, odnowić i wzmocnić zjednoczoną Europę.

Tylko silna pozycja Polski w Unii Europejskiej jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju. Obiecujemy Polkom i Polakom walkę o:

- Unię Europejską, której działania zmniejszać będą różnice między Polską a zachodem Europy w poziomie dochodów, wysokości dopłat dla rolników, sytuacji pracowników, jakości życia, czystości powietrza czy ochronie klimatu;

- jak największy budżet unijny dla Polski;

- Polskę w pełni demokratyczną, praworządną i samorządną, państwo budowane na patriotyzmie i uczciwości;

- Polskę równych praw wszystkich obywatelek i obywateli, nowoczesną i przedsiębiorczą.

Powołujemy Koalicję Europejską, bo wspólnie lepiej zadbamy o interesy Polek i Polaków w UE. Uniemożliwimy wyprowadzenie Polski z Unii. Na trwałe zbudujemy dla Polski miejsce wśród głównych sił europejskich.

Platforma Obywatelska RP

Polskie Stronnictwo Ludowe

Sojusz Lewicy Demokratycznej

.Nowoczesna

Partia Zieloni

Powrót do Aktualności