Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Pomorskie Forum Samorządowe

08 grudnia 2020

Poprzednia Następna
a a

W spotkaniu wzięło udział blisko 40 samorządowców i urzędników samorządowych wszystkich szczebli z obszaru Pomorza. Obecni byli zarówno członkowie Platformy Obywatelskiej RP oraz przedstawiciele środowisk związanych z Koalicją Obywatelską, jak i niezależni samorządowcy. 

Spotkanie poświęcone było dwóm tematom. Dr Radomir Matczak, ekspert ds. rozwoju regionalnego przedstawił temat wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście roli pomorskich samorządów. Europejski Zielony Ład został zaproponowany przez Komisję Europejską w grudniu 2019 roku jako nowa strategia wzrostu gospodarczego UE. Stawia ona ambitne cele w zakresie bioróżnorodności, przeciwdziałania zanieczyszczeniom środowiska, a także walki z kryzysem klimatycznym.

Skala wyzwań związanych ze skutkami kryzysu klimatycznego jest potężna. Nasila się występowanie ekstremów pogodowych (fale upałów, deszcze nawalne, huragany, powodzie i susze) oraz katastrof naturalnych. Pogłębiające się deficyty wody i żywności, a także migracje klimatyczne i towarzyszące im napięcia społeczne, stają się problemem egzystencjalnym, głównie dla naszych dzieci i wnuków.

Europejski Zielony Ład wskazuje na potrzebę systemowej transformacji takich obszarach, jak rolnictwo i produkcja żywności, energia, przemysł, budownictwo i mobilność. Ma on nadać krajom i regionom Unii Europejskiej przyspieszenie w przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i zapewnić osiągnięcie przez nie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Pandemia COViD-19 potwierdziła aktualność i pilność realizacji celów postawionych w Zielonym Ładzie. Będzie on w sposób decydujący kształtował finansową rzeczywistość UE w najbliższych 7-10 latach. Duża część z 1825 mld EUR wydatków UE będzie dedykowana realizacji celów Zielonego Ładu.

W jaki sposób realizować cele Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym?

Odpowiedzią może być Deklaracja ogłoszona w 4.11.2020 r. podczas I Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza.

Nosi ona tytuł „Polskie wspólnoty terytorialne na kursie do neutralności klimatycznej”. Ma formułę otwartą. Zachęcamy do zapoznania się z nią, podpisania i stosowania.

Pomorze, z uwagi na dużą świadomość naszych społeczności lokalnych w zakresie zagrożeń związanych z postępującą degradacją środowiska naturalnego, winno być krajowym liderem kreatywności w zakresie realizowanych projektów i wizji przyszłości. Duże wyzwanie jest przede wszystkim przed samorządami, które poza realizacjami niezbędnych inwestycji powinny edukować i wpływać na codzienne zachowania ludzi. Hasłem i wyzwaniem stojącym przed naszym Regionem jest samowystarczalność energetyczna w oparciu o odnawialne źródła energii w ciągu maksymalnie 20 lat!

Poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Lewandowski w swoim wystąpieniu skupił się na aktualnej sytuacji dotyczącej stanowiska rządu PiS w zakresie negocjacji nad budżetem UE i europejskim Funduszem Odbudowy w nowym okresie programowania finansowego Unii. 

Dziś polska racja stanu jest zakładnikiem sporów w obozie rządowym. Jest to główny powód groźby wetowania budżetu UE przez jej głównego beneficjenta - Polskę.

Ten samobójczy zamysł osłaniany jest przez kłamliwą propagandę. Celem jest podważanie zaufania Polek i Polaków do Unii Europejskiej. Nie da się jednak ogłupić naszego społeczeństwa do tego stopnia, by uwierzyło, że strata ponad 120 mld euro (ponad 500 mld zł) nic nie znaczy.

Na te fundusze czeka cała Europa, pogrążona w kryzysie. Polska i Węgry są beznadziejnie osamotnione, a za awanturnictwo PiS zapłacimy wysoką cenę!

Po wystąpieniach odbyła się dyskusjach, w której samorządowcy odnosili się prezentowanych przez obu prelegentów zagadnień.

Powrót do Aktualności