Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
Platforma Obywatelska
a a
Platforma Obywatelska
a a

Podlaskie Forum Samorządowe

03 grudnia 2020

Poprzednia Następna
a a

1 grudnia 2020 roku swoją działalność zainaugurowało Podlaskie Forum Samorządowe. Konferencja inauguracyjna poświęcona była finansów samorządów lokalnych w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej kraju oraz pandemii COVID-19. Ze względu na panujące w kraju okoliczności, spotkanie to przybrało formę wideokonferencji z licznym udziałem samorządowców, a także polityków związanych z Platformą Obywatelską, na czele z Przewodniczącym Borysem Budką i Sekretarzem Generalnym Marcinem Kierwińskim.

Podczas otwarcia obrad, Przewodniczący Budka stwierdził, że Platforma Obywatelska powstała jako partia silnie związana z samorządem. Wyraził przekonanie, że Polska swój dynamiczny rozwój w ostatnich trzydziestu latach zawdzięcza m.in. silnemu samorządowi. Pogląd ten wybrzmiewał wielokrotnie wśród uczestników konferencji, sprzeciwiających się centralistycznym zapędom Prawa i Sprawiedliwości – partii dążącej do rozmontowania samorządu lokalnego. Dobitnie podkreślił to Przewodniczący Sekretariatu Samorządowego, Jacek Protas stwierdzając, że koncepcja samorządu jest dla Jarosława Kaczyńskiego całkowicie obca.

Głównym punktem Podlaskiego Forum Samorządowego były wykłady europosła Jana Olbrychta i senatora Zygmunta Frankiewicza. Pierwszy z nich, nawiązując do trwających w ostatnich tygodniach dyskusji nad groźbą zawetowania unijnego budżetu podkreślił, że realizacja takiego scenariusza jest bardzo realna i oznaczać będzie obowiązywanie prowizorium budżetowego. To zaś z punktu widzenia samorządów przełoży się na brak finansowania nowych programów i inwestycji z funduszy unijnych, a jedynie wspieranie tych już realizowanych. Z kolei Zygmunt Frankiewicz w swoim przemówieniu położył nacisk na zagrożenia dla samorządu, płynące z polityki wewnętrznej PiS. Wśród nich wymienił m.in. brak jakichkolwiek konsultacji władz centralnych z samorządami, ograniczanie ich dochodów własnych i tym samym uzależnienie samorządów od przydzielanych subwencji.

Następnie, w ramach grona samorządowców (z udziałem m.in. Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku i prezesa Unii Metropolii Polskich) przystąpiono do dyskusji na temat aktualnej sytuacji finansowej kierowanych przez nich jednostek. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że uchwalone na przyszły rok budżety są zdecydowanie niższe niż obecne. Negatywne następstwa pandemii, w połączeniu ze szkodliwą polityką PiS wobec samorządów i ryzyko weta unijnego budżetu stanowi poważne zagrożenie dla skutecznego funkcjonowania samorządów.

Podsumowując spotkanie, Zbigniew Nikitorowicz (Przewodniczący Podlaskiego Forum Samorządowego) stwierdził, że był to pierwszy krok w budowie szerokiego porozumienia samorządowego. Przewodniczący podlaskiej PO, Robert Tyszkiewicz dodał, że Platforma Obywatelska podejmuje wyzwanie, aby było to miejsce zbierania pomysłów i opracowywania strategii dalszego działania. Podkreślił także, że podlaska PO jest otwarta na współpracę ze wszystkimi samorządowcami, niezależnie od poglądów.

 

Podlaskie Forum Samorządowe do obejrzenia:

Powrót do Aktualności